Zarząd

ZARZĄD
Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu

Przemysław Alexandrowicz  –  Prezes

Krzysztof Maćkowiak  –  Wiceprezes

Krystyna Łuczak  –  Sekretarz

Maria Motylewska  –  Skarbnik

Jadwiga Grysa  –   Członek Zarządu 

Ewa Bandurska –  Członek Zarządu 

Magdalena Jaroszewska –  Członek Zarządu

ks. prof. Adam Kalbarczyk – Kapelan