FORMY DZIAŁALNOŚCI

Klub realizuje swoje cele za pomocą:

  • msze Święte i spotkania modlitewne,
  • pielgrzymki,
  • spotkania z misjonarzami,
  • prelekcje i inne

formy spotkań działalności formacyjnej: 

 • działalności społeczno – kulturalnej:
  • Dni środowisk twórczych – w tym okresie organizowane są koncerty, wystawy, prezentacje, kiermasze książkowe, spotkania z autorami książek i wykłady,
  • organizacja wykładów i prelekcji,
  • prowadzenie biblioteki i czytelni.
 • współdziałania z innymi organizacjami społecznymi oraz politycznymi – krajowymi i zagranicznymi – między innymi:
  • działalność w Radzie Porozumienia Klubów,
  • udział w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich,
 • działalności oświatowej:
  • Wykłady formacyjne dla nauczycieli – wychowawców.