Sekcja Nawracały

Opis działalności

Sekcja skupia absolwentów poznańskich uczelni w wieku ok. 25-35 lat, którzy pod kierunkiem dogmatyka, ks. prof. Tomasza Nawracały, podejmują się wspólnej lektury wybranych tekstów teologicznych w celu umacniania intelektualnego zaplecza dla swojej wiary, w myśl słów św. Anzelma: fides quaerens intellectum (wiara szukająca zrozumienia).

Formuła sekcji podlega ciągłej ewolucji: w marcu 2016 roku zaczynaliśmy jako grupa dedykowana dla mężczyzn, z czasem grupa została otwarta dla kobiet, a obecnie w spotkaniach biorą udział zwłaszcza małżeństwa z małymi dziećmi.

Do tej pory wspólnie przeczytaliśmy fragmenty m.in. Dekretu o usprawiedliwieniu soboru trydenckiego, książki Josepha Ratzingera Bóg Jezusa Chrystusa, czy Opcji Benedykta Roda Drehera. Obecnie czytamy opracowanie Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii Branta Pitre?a.

Nasze spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie KIK-u, serdecznie zapraszamy!

Kontakt dla zainteresowanych: Piotr Alexandrowicz (p.alexandrowicz@op.pl).

Tematyka spotkań sekcji:

 • 03.2016 Dekret o usprawiedliwieniu soboru trydenckiego
 • 04.2016 Dekret o usprawiedliwieniu soboru trydenckiego
 • 05.2016 Dekret o usprawiedliwieniu soboru trydenckiego
 • 06.2016 Wstęp do traktatu o Trójcy Świętej
 • 09.2016 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 10.2016 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 11.2016 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 11.2016 spotkanie integracyjne (spotkanie w ASD)
 • 12.2016 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 01.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 02.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 03.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 04.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 05.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 06.2017 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa
 • 10.2017 J.H. Newman, O wyższości katolicyzmu (spotkanie w ASD)
 • 11.2017 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (spotkanie w ASD)
 • 12.2017 List papieża Leona do Flawiana, biskupa Konstantynopola, o Eutychesie (spotkanie w ASD)
 • 01.2018 A. Czaja, Problem pentekostalizacji chrześcijaństwa (spotkanie na Marcelinie)
 • 02.2018 B. Czyżewski, Wierzę w Ducha Świętego…
 • 03.2018 B. Czyżewski, Wierzę w Ducha Świętego…
 • 04.2018 B. Czyżewski, Wierzę w Ducha Świętego…
 • 05.2018 kazania Benedykta XVI o Duchu Świętym
 • 06.2018 kazania Benedykta XVI o Duchu Świętym
 • 10.2018 R. Dreher, Opcja Benedykta
 • 11.2018 R. Dreher, Opcja Benedykta (spotkanie połączone z Mszą św. w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników)
 • 12.2018 R. Dreher, Opcja Benedykta (spotkanie połączone z Mszą św. w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników)
 • 01.2019 R. Dreher, Opcja Benedykta (spotkanie połączone z Mszą św. w parafii pw. Pierwszych Polskich Męczenników)
 • 02.2019 R. Dreher, Opcja Benedykta
 • 03.2019 spotkanie integracyjne
 • 03.2019 H. Pietras, Herezje
 • 05.2019 H. Pietras, Herezje
 • 01.2020 B. Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii
 • 02.2020 B. Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii