Kontakt

SIEDZIBA KLUBU

60-602 Poznań, ul. Klin 9

telefon:

  • w godzinach pracy klubu: 607 671 307
  • chwilowo nieczynne: 61 852-85-66; 61 855 08 40

e-mail: biuro@kik.poznan.pl

Konto bankowe KIK: PKO BP S.A.  nr: 60 1020 4027 0000 1502 0310 8925

GODZINY PRACY KLUBU:

Klub jest czynny od wtorku do piątku w godzinach od 16:30-19:30.