Żegnamy ś.p. Marię Ciemniewską

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 17 maja 2020 r. ś+p dr inż. Marii Ciemniewskiej Od ponad 50-ciu lat aktywnie uczestniczącej w życiu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu, a w latach 1991-1997 sekretarza Zarządu Klubu. Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd i Społeczność Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu ___________________________________________________________ …