Sekcja Misjologiczna

Sekcja Misjologiczna została powołana z inicjatywy dr Ryszarda Piaska, w dniu 15 października 1977 roku. Ksiądz biskup Jan Wosiński, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, nadał jej imię bł. Marii Teresy Ledóchowskiej podczas Mszy św. inaugurującej Misyjny Dzień KIK-u w dniu 25 października 1977 roku.

Długoletnią przewodniczącą Sekcji była pani Maria Grabowska, osoba nadzwyczaj zasłużona dla społeczności poznańskiego KIK-u. Od 1989 roku Sekcją kierują panie Jadwiga Grysa i Gabriela Łosiewicz. Ksiądz dr Ambroży Andrzejak do października 2013 pełnił rolę opiekuna duchowego i moderatora misyjnego Sekcji. Od lutego 2014 tę rolę przejął ojciec Marian Lis OMI. Spotkania Sekcji odbywają się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek, w siedzibie klubu. Formacja misyjna członków Sekcji odbywa się na kilku płaszczyznach poprzez apostolat modlitwy, formację intelektualną oraz współpracę z misjonarzami.
Honorowym członkiem Sekcji była pani dr Wanda Błeńska.