WIADOMOŚCI KLUBOWE - PAŹDZIERNIK 2008

 Msza Święta inauguracyjna kolejnego roku działalności Klubu - odprawiona będzie w kaplicy

Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej przy ul. Spornej 6

17 października 2008r. (piątek), godzina 18:00

17 października 2008r. Różaniec Święty, godz. 17:30

Sprawy członkowskie

W dniu 12 maja 2008r odbyło się. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej, które, między innymi podjęło, uchwały o: udzieleniu absolutorium Zarządowi, wyrażeniu zgody na przekształcenie Klubu w organizację pożytku publicznego oraz na ewentualne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Walne Zebranie podjęło jednomyślnie decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich, które będą wynosić:

120 zł rocznie – dla osób pracujących

40 zł rocznie – dla osób niepracujących

Nowa wysokość składki obowiązuje od dnia 1 lipca 2008r.

 

Systematyczne regulowanie składek jest potwierdzeniem woli przynależności do Klubu.

Składki prosimy regulować w kasie Klubu lub przekazać na konto:

 

PKO BP S.A. I/O Poznań

 60 1020 4027 0000 1502 0310 8925

 

Serdecznie prosimy tych z Państwa, którzy mają możliwość odbioru wiadomości drogą elektroniczną, o podanie swoich adresów mailowych. Dzięki temu skrócimy czas przekazu informacji i zmniejszymy koszty przesyłkiDziś jest środa,
15 sierpnia 2018 r.

Odwiedzono nas:
651717 razy.

Brak wpisanych wydarzeń.

licznik
Copyright © 2010 KIK - Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu
Projekt i wykonanie strony: wa-cool[małpa]wp[kropka]pl
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!