KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w POZNANIU
 
Klub Inteligencji Katolickiej   - KIK -
 
Rok założenia:   1957
 
Prezes Klubu:  Przemysław Alexandrowicz    Wiceprezes Klubu: Krzysztof Maćkowiak
 
Asystent kościelny: ks. dr Adam Kalbarczyk  
Siedziba: 60-602 Poznań, ul. Klin 9, tel. (061) 8528566, (061) 8550840, fax. (061) 8528566
 
Inne adresy:  e-mail: biuro@kik.poznan.pl    www.kik.poznan.pl
 
Historia:
Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu mógł rozpocząć oficjalne działania w 1957r. dzięki zmianom zapoczątkowanym wydarzeniami października 1956r. Założycielami Klubu były osoby związane w latach 1945-48 ze stowarzyszeniem Caritas Academica działającym przy Duszpasterstwie Akademickim O.O. Dominikanów oraz ze stowarzyszeniem Odrodzenie. Wiele z nich wywodziło się ze środowiskaziemiańskiego. Wraz z klubami w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu oraz innymi środowiskami katolickimi, poznański KIK – od l957r. do lat siedemdziesiątych – tworzył ruch społeczno-polityczny Znak. Budując przez pięćdziesiąt lat wspólnotę Klubową, KIK był jednocześnie – poprzez osoby swoich członków – związany z wieloma innymi środowiskami: poznańskich wyższych uczelni, Instytutu Zachodniego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy wielkopolskiej Solidarności.
W latach osiemdziesiątych Klub stanowił oparcie dla środowisk opozycyjnych, a jego członkowie uczestniczyli w wielu niezależnych inicjatywach społecznych. Obecnie jest jednym z kilkudziesięciu klubów w Polsce, współpracujących ze sobą w ramach Rady Porozumienia Klubów.
 
Zadania i formy działania:
Celem Klubu była zawsze – i jest nadal – praca intelektualna, kulturalna i moralna nad kształtowaniem osobowości człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych, pojmowanych zgodnie z nauką Kościoła. Działalność formacyjna Klubu przejawia się między innymi w organizowaniu otwartych spotkań, na których podejmowane są sprawy istotne dla nas jako katolików i zasługujące na społeczną uwagę. Staramy się, aby Klub był miejscem, w którym mogą spotkać się ze sobą przedstawiciele różnych środowisk. Oprócz siedziby przy ul. Klin 9, KIK utworzył też kawiarenkę klubową Piwnicę Farną, (pl. Kolegiacki 14/15) realizującą ciekawy program kulturalny.
W Klubie pracują sekcje tworzone przez osoby interesujące się jakimś szczególnym tematem, np.: misjami, kulturą, historią, problematyką rodzinną, społeczną. Przy Klubie – w ramach dwóch szczepów ZHR – działają drużyny harcerskie, wędrownicze i gromady zuchowe.
 
            Organizacja Klubu:
Pracą Klubu kieruje Zarząd wybierany na okres dwóch lat przez Walne Zebranie członków zwyczajnych. Klub liczy ponad 300 członków, w tym około 100 członków zwyczajnych. Członkiem Klubu może być każdy katolik, któremu bliskie są cele Klubu (bez względu na formalne wykształcenie). Klub jest członkiem Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.
 
Sekretariat Klubu (ul. Klin 9) czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 1300-1900

 

 Dziś jest piątek,
17 sierpnia 2018 r.

Odwiedzono nas:
652186 razy.

Brak wpisanych wydarzeń.

licznik
Copyright © 2010 KIK - Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu
Projekt i wykonanie strony: wa-cool[małpa]wp[kropka]pl
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!