OPŁATEK KIKu

W dniu 4 stycznia 2020 r. w lokalu klubu odbyło się spotkanie opłatkowe członków klubu. Z radością powitaliśmy gościa specjalnego księdza biskupa Damiana Bryla, który złożył wszystkim członkom klubu życzenia świąteczne i noworoczne. Szczególnymi gośćmi spośród członków klubu byli prezesi Olgierd Baehr oraz prof. dr. hab. Janusz Gołaski.

Ksiądz biskup w swoim wystąpieniu wyraził wdzięczność za aktywność samego klubu oraz jego członków, uczestniczących w różnych gremiach i zabierających głos w ważnych dla kościoła sprawach. Zaznaczył, że rozpoczynający się rok jest ważny, m.in. z okazji przypadającej rocznicy 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, którego nauczanie należy nieustannie przypominać oraz z powodu beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Pan Prezes Przemysław Alexandrowicz, krótko podsumował miniony rok dziękując poszczególnym sekcjom za ich aktywność oraz zwracając szczególną uwagę na nowe inicjatywy, które zrodziły się w tym okresie oraz na te, które właśnie się tworzą, a dla których siedziba klubu stała się schronieniem. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd wszyscy zgromadzeni przełamali się opłatkiem i złożyli indywidualne życzenia.