WIADOMOŚCI KLUBOWE - KWIECIEŃ 2009r.

 "Zwycięszca śmierci, piekła i szatana
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana"

WSZYSTKIM CZŁONKOM KLUBU,
SKŁADAM SERDECZNE ŻYCZENIA
RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY,
ZDROWIA, POGODY DUCHA
I NADZIEI, KTÓRĄ PRZYNOSI
ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS! 
                                          
                                         PREZES
                              Przemysław AlexandrowiczSprawy członkowskie 
W dniu 12 maja 2008r odbyło się. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu Inteligencji Katolickiej, które, między innymi podjęło, uchwały o: udzieleniu absolutorium Zarządowi, wyrażeniu zgody na przekształcenie Klubu w organizację pożytku publicznego oraz na ewentualne rozpoczęcie działalności gospodarczej. Walne Zebranie podjęło jednomyślnie decyzję o zmianie wysokości składek członkowskich, które będą wynosić:
120 zł rocznie – dla osób pracujących
40 zł rocznie – dla osób niepracujących
Nowa wysokość składki obowiązuje od dnia 1 lipca 2008r.
 
Systematyczne regulowanie składek jest potwierdzeniem woli przynależności do Klubu.
 
Składki prosimy regulować w kasie Klubu lub przekazać na konto:
 
PKO BP S.A. I/O Poznań
 
60 1020 4027 0000 1502 0310 8925
 
Serdecznie prosimy tych z Państwa, którzy mają możliwość odbioru wiadomości drogą elektroniczną, o podanie swoich adresów mailowych. Dzięki temu skrócimy czas przekazu informacji i zmniejszymy koszty przesyłki
 
 
 
 
Godziny pracy Klubu
 
KLUB jest otwarty od wtorku do piątku w godzinach 13-19! 
 
9-10 KWIECIEŃ - KLUB JEST NIECZYNNY  
 
 
    
Biblioteka jest czynna we wtorek i w czwartek, od 15:00 do 18:00
 
Spotkania chóru odbywają się w każdy wtorek, o 16:00.
 
 
 
Piwnica Farna - nasza kawiarenka przy placu Kolegiackim, jest otwarta w następujących dniach i godzinach:
 
 
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek                 12:00 - 21:00
Piątek, Sobota                                                     12:00 - 22:00
Niedziela                                                              12:00 - 20:00
 
Piwnica Farna
 
ma możliwość zorganizowania każdego rodzaju uroczystości
z możliwością podania
obiadu, ciepłej kolacji, pełne menu.
 
 
 
          
 
                                                                                                  Z A P R A S Z A M Y !


Dziś jest środa,
17 stycznia 2018 r.

Odwiedzono nas:
619404 razy.

Brak wpisanych wydarzeń.

licznik
Copyright © 2010 KIK - Klub Inteligencji Katolickiej w Poznaniu
Projekt i wykonanie strony: wa-cool[małpa]wp[kropka]pl
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!