Spotkanie Sekcji Nawracały 15 lutego o godz. 10.

Sekcja Nawracały skupia absolwentów poznańskich uczelni w wieku ok. 25-35 lat, którzy pod kierunkiem dogmatyka, ks. prof. Tomasza Nawracały, podejmują się wspólnej lektury wybranych tekstów teologicznych w celu umacniania intelektualnego zaplecza dla swojej wiary, w myśl słów św. Anzelma: fides quaerens intellectum (wiara szukająca zrozumienia). Obecna lektura sekcji to: opracowanie  Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii Branta Pitre?a.
Najbliższe spotkanie sekcji odbędzie się w siedzibie KIKu przy ul. Klin 9 w sobotę 15 lutego o godz. 10.

Kontakt dla zainteresowanych: Piotr Alexandrowicz (p.alexandrowicz@op.pl).