Bal Koła Przyjaciół Harcerstwa ZHR przy Bractwie Wędrowniczym KIK

Koło Przyjaciół Harcerstwa ZHR działające przy Bractwie Wędrowniczym KIK organizuje XXI bal KPH, p.n. „Bal Poznańczyków” w 100-lecie odzyskania Niepodległości. Tegoroczny bal odbędzie się w nowym miejscu – Domu Tramwajarza przy ul. J. Słowackiego 19/21 w Poznaniu w dniu 23 lutego 2019 r. Początek balu o godz. 16.00, zakończenie o 21.00. Dochód z balu zostanie przeznaczony na wspieranie działalności Bractwa Wędrowniczego

Zapisy i szczegóły u Pani Krystyny Łuczak lub w sekretariacie klubu.