Spotkanie wspomnieniowe Doktora Mieczysława Luzińskiego – pierwszego prezesa KIK Poznań

W dniu 11 stycznia 2019 r. w sali KIK przy ul. Klin 9 odbyło się spotkanie wspomnieniowe w 50 rocznicę śmierci pierwszego prezesa poznańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej doktora Mieczysława Luzińskiego. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. odprawioną przez ks. prof. Adama Kalbarczyka za duszę ś. p. prezesa Luzińskiego. Po mszy św. i krótkim powitaniu przez prezesa Przemysława Alexandrowicza, głos zabrał historyk, prof. Konrad Białecki, który wygłosił referat na temat początków poznańskiego KIKu oraz roli jaką w jego powstaniu odegrał pierwszy prezes doktor Mieczysław Luziński. Obszerną część swojego wystąpienia prof. Białecki poświęcił osobie pierwszego prezesa opisując Jego życiorys oraz kontakty ze środowiskiem inteligencji katolickiej w Poznaniu i w kraju, a także z ówczesnymi władzami kościelnymi w Archidiecezji Poznańskiej. W spotkaniu udział wzięła najbliższa rodzina doktora Luzińskiego oraz członkowie klubu.